Izjava o privatnosti

Poslednja izmena : 20.10.2022.
 

Ova politika zaštite privatnosti opisuje načine na koji Dream Office (u daljem tekstu MI) koristi lične podatke posetilaca. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike zaštite privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika zaštite privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici. Kontinuiranom upotrebom našeg sajta, kao i davanjem svojih podataka prilikom online kontakta potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.

Izjava o Privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Websajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Podaci koje će prikupiti naš Web provajder su Vaša trenutna IP adresa, vrsta pretraživača, ime domena, vreme i dužina posete, adresu Web stranice s koje ste došli, te sve informacije o stranicama koje posetite na našoj Web lokaciji. Vašu IP adresu koristi i naš Web sajt u cilju povećanja bezbednosti. O ovome detaljnije u nastavku teksta.

Odlučite li da nas kontaktirate putem forme za kontakt, nužno je da popunite formu kako bismo bili u mogućnosti da Vas kontaktiramo. Od ličnih informacija tražimo samo informacije koje su neophodne za buduću komunikaciju.

Zaštita privatnosti

Naša obaveza je čuvanje privatnosti i ličnih podataka korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima. Upotrebom ili pristupom našim Web stranicama potvrđujete da ste sa razumevanjem pročitali, da ste saglasni i da svojom voljom dajete pristanak za prikupljanje, čuvanje, obradu, korišćenje i prenos datih podataka. Naša preporuka je da pročitate obaveštenje o privatnosti da biste saznali kako prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podaci o ličnosti predstavljaju bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice. Radnje koje se vrše sa podacima o ličnosti kao što su prikupljanje, beleženje, prepisivanje,umnožavanje, kopiranje, prenošenje, čuvanje, prilagođavanje, brisanje smatraju se obradom podataka o ličnosti. Pravno ili fizičko lice koje obrađuje podatke ličnosti smatra se rukovaocem, u ovom slučaju to smo MI.

Od ličnih Podataka koje prikupljamo na našem sajtu, podaci mogu biti: IP adresa, Vaše ime i prezime, adresa, elektronska pošta, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, opis posla kojim se bavite, potrebe i želje u vezi novog Web sajta/portala.  Ovi podaci su nam neophodni za dalji kontakt sa Vama, praćenje broja potencijalnih klijenata, ankete i  održavanja bezbednosti našeg sajta. 

Vaši lični podaci

Kako i kada prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke?

Web sajt uzima Vaše lične podatke samo ako samovoljno popunite forme na našem Websajtu i kliknete na dugme “Pošaljite upitnik” ili dugme \“Prosledi\“.

Kada posetite Websajt, naš Web provider automatski beleži podatke koji uključuju IP adresu Vašeg računara, vrstu pretraživača, ime domena, vreme posete, adresu Web stranice s koje ste došli te sve informacije o stranicama koje posetite na našoj Web lokaciji.

Ove podatke koristimo za statističke analize o korišćenju naših stranica, s ciljem da  unapredimo rangiranje i popularnost sajta, kao  i kvalitet naših usluge.

Naš Web provider ne beleži Vašu e-mail adresu ili bilo koje druge podatke, koji bi se mogli iskoristiti za Vašu ličnu identifikaciju. 

Vaše lične podatke prikupljamo prilikom Vašeg popunjavanja forme za kontakt. 

Prilikom popunjavanja forme za kontakt klikom na dugme \“Prosledi\“ prosleđuje nam se mejl sa popunjenim unetim podacima. Mi koristimo SSl protokol prilikom slanja ovog mejla što znači da je Vaš mejl kriptovan prilikom prosleđivanja / transporta na Internetu. 

Vaše podatke, uz Vaše odobrenje i saglasnost koju dajete prihvatanjem uslova za korišćenje, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o privatnosti, obrađujemo u sledeće svrhe:

Komunikacija: kako bismo bili u kontaktu sa Vama, kako bismo blagovremeno i što pre odgovorili na Vaša pitanja, definisali Ponudu sa svim ključnim elementima i počeli sa radom. Kako bi informacije stigle do Vas na vreme, potrebno je da ostavite Vaše lične podatke. Vaši podaci takođe mogu poslužiti za povremeno ili redovno informisanje o našim novostima i akcijama.

Rizik i poštovanje propisa: postoji mogućnost da obrađujemo Vaše lične podatke da bismo postupili u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom, ili nekog drugog državnog organa (npr. dostavljanje podataka na zahtev policije ili suda). 

Zakonske obaveze: vršimo obradu Vaših ličnih podataka za potrebe rešavanja sporova, žalbi, zakonskih postupaka, ispitivanja nepravilnosti za koje imamo zakonski opravdan interes i  zakonske obaveze.

Pravo pristupa Vašim ličnim podacima

Pravo pristupa Vašim ličnim podacima imaju:

  • ovlašćena lica u našoj firmi kojima su ti podaci potrebni u svakodnevnom radu u cilju komunikacije, praćenje realizacije usluga, izveštavanja, u cilju analitičkih, sumarnih, statističkih i drugih pregleda, i drugih sličnih aktivnosti (opisanih u prethodnoj tački – \“Kako i kada prikupljamo i  koristimo Vaše lične podatke?\“).
  • eventualno, eksterni partneri i saradnici, učesnici na projektima, prilikom izgradnje i održavanja Vašeg Web sajta ili portala.

Dužina čuvanja Vaših podataka

Vaše lične podatke čuvamo samo dok su nam potrebni za ostvarivanje svrhe za koju su i uzeti ili do Vašeg opoziva. Nakon toga ih brišemo, ili onemogućavamo pristup pri čemu ih smeštamo na arhivske medije. Ne brišemo podatke koje smo zakonom obavezni neograničeno da čuvamo.  

Dužina čuvanja podataka zavisi od:

  • zakonske obaveze 
  • potrebe za podacima (nastanak zastarelosti, istraga od strane zakonodavca, građanska parnica)

Da bismo vam obezbedili što bolje funkcionisanje našeg Web sajta koristimo kolačiće o čemu više informacija možete pronaći i u posebnom tekstu pod nazivom \“Politika korišćenja kolačića”, koji se nalazi na našem sajtu.

Mere zaštite Vaših ličnih podataka

U cilju da zaštitimo Vaše lične podatke od namerne ili nezakonite obrade, preduzeli smo sledeće tehničke i organizacione mere: 

  • Websajt radi na sigurnom SSL serveru. Pridržavamo se  bezbednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo sprečili neovlašćeni pristup istima.
  • eMail-ovi se šalji putem SSL protokola i ostaju na eMail serveru našeg provajdera. eMail nalog je zaštićen lozinkom  koja podrazumeva velika i mala slova, brojeve i specijalne znake.   
  • Saradnici koji imaju pristup i obrađivači podataka su svesni da su u obavezi da postupaju u skladu sa sadržajem ove Politike. Što znači dobijaju instrukcije o tome kako da čuvaju Vaše lične podatke.
  • Svi zaposleni u firmi su svesni da kršenje ili sumnja da je došlo do kršenja bezbednosti podataka može biti sankcionisano izricanjem disciplinskih mera, ali i sankcionisano  u skladu sa važećim zakonom.

Vaše pravo je da budete upoznati sa svim detaljima korišćenja Vaših podataka, da imate uvid u njih, da zahtevate kopiju, dopunu, ažuriranje, brisanje ili prekid korišćenja istih.

Imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu ( ne postoji više potreba da se čuvaju Vaši lični podaci ili povlačite svoju saglasnost). Zbog određenih zakonskih ili regulatornih obaveza ponekad nećemo biti u mogućnosti da ovo ispunimo.

Imate pravo da tražite da se privremeno prekine sa korišćenjem Vaših ličnih podataka (kada su Vaši lični podaci koje čuvamo netačni), osim ako to nije moguće zbog zakonskih obaveza.

Imate pravo na prenos Vaših ličnih podataka  Vama ili trećem licu po Vašem izboru.

Imate pravo da uložite prigovor na obradu koju vršimo osim, ako za obradu podataka postoji izričit zakonski osnov.

Imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, u potpunostili ili delimično.

Za bilo koje informacije ili upućivanja zahteva u vezi sa Politikom privatnosti,  možete nas kontaktirati putem e-maila: office@dreamoffice365.com ili putem telefona +381 64 182 63 17. Odgovorićemo vam najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema Vašeg pitanja. Ako je u pitanju složen zahtev ili veliki broj zahteva, trebaće nam dodatni rok za odgovor, ne duži od 90 dana. 

U slučaju neosnovanih i učestalih ponovljenih zahteva od strane jedne osobe ( više od pet u toku jedne godine ), zahtev će biti odbijen.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

MI se obavezujemo da ćemo čuvati i štititi privatnost svih potencijalnih i stvarnih klijenata i njihovih podataka, da ih nećemo koristiti u druge svrhe koje nisu predmet izjave ili staviti na uvid trećim licima, osim eksternim partnerima – saradnicima na projektu, koji mogu koristiti Vaše podatke samo u svrhu pružanja usluga za koje su angažovani.
U skladu sa poslovnom politikom prikupljaju se samo nužni, osnovni podaci. Svi lični podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo ovlašćenim licima, kojima su ti podaci neophodni za kontakt i posao. Ovlašćena lica krivično su odgovorna za nepoštovanje načela zaštite privatnosti.

Na zahtev korisnika, MI smo u obavezi da pružimo informacije o načinu korišćenja ličnih podataka.

U slučaju da dođe do promene našeg stava o privatnosti, objavićemo ih na Web portalu. Sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju. Prihvatanjem ove Politike u obavezi ste da povremeno pročitate Politiku privatnosti kako biste se upoznali s eventualnim promenama.

Po objavljivanju promena o stavu privatnosti, dalje korišćenje Web sajta je potvrda da se korisnik sajta upoznao s izmenama, da razume, slaže se sa svim promenama  i prihvata ih u celosti. 

Korisnik sajta je upoznat sa pravom da u svakom trenutku može u celosti i delimično povući  izjavu o saglasnosti za obradu podataka. Povlačenjem izjave o saglasnosti u potpunosti prestaje obrada podataka za korisnika.

Na sopstveni zahtev korisnik može telefonskim putem ili putem e-maila  zatražiti brisanje svojih ličnih podataka.

U slučaju nedozvoljenog korišćenja podataka korisnik ima pravo na žalbu nedležnom državnom organu.

Linkovi prema internet stranicama trećih Lica
i društvenim mrežama

Sa našeg sajta linkovi mogu voditi na druge Web sajtove. Ovi linkovi su Vam dati kao dodatne pogodnost, međutim, molimo Vas da imate na umu da mi ne kontrolišemo takva treća lica niti njihove Internet sajtove i da takva treća lica imaju drugačija pravila o zaštiti privatnosti koja se odnose na informacije koje su prikupljene od Vas kada posetite Internet stranice opisanih trećih lica. Mi Vam preporučujemo da pažljivo pročitate obaveštenja o zaštiti privatnosti na svim Internet stranicama pre nego što date svoje lične podatke. Ne snosimo odgovornost za politiku ili procedure za zaštitu podataka, kao ni za sadržaj na ovim Web sajtovima.

Iz razloga zaštite privatnosti podataka, odlučili smo da ne koristimo direktne opcije uključivanja društvenih mreža ( Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat) na našem Internet sajtu. Mi obezbeđujemo linkove prema našim stranicama na društvenim mrežama. Međutim, mi nemamo nikakav uticaj na prirodu ili obim podataka koje društvene mreže mogu prikupljati. Za informacije koje se tiču svrhe i obima sakupljanja podataka, dalje obrade i korišćenja podataka od strane društvenih mreža i u vezi sa Vašim pravima o zaštiti podataka i relevantnim podešavanjima konfiguracije, pogledajte odgovarajuće savete o privatnosti podataka na određenim društvenim mrežama  Ne snosimo odgovornost za politiku ili procedure za zaštitu podataka na ovim društvenim mrežama.

Bezbedonosni dodaci

Bezbednosni dodaci (Wordfence, Limit Login Attemps) mogu pamtiti IP adresu i skladištiti ih u svrhu stavljanja na crnu listu, radi zaštite kako websajta tako i ostalih posetioca. Na našem sajtu trenutno koristimo Wordfence bezbedonosni dodatak koji koristiti vašu IP adresu.  Ovaj dodatak  blokira pristup websajtu ako postoji sumnja da se sa te IP adrese šalju neovlašćeni upiti koji mogu nauditi websajtu i posredno ostalim korisnicima. 

Uslovi korišćenja Web sajta

Sajt je namenjen fizičkim i pravnim licima i njegovo korišćenje i upotreba je besplatna. Za troškove koji nastaju korišćenjem računarske opreme, elektronskih uređaja i usluga, za pristup našim stranicama, za troškove telefona, Interneta ili bilo kojih troškova do kojih može doći prilikom pregleda naših stranica, ne snosimo odgovornost.

Korišćenjem Web sajta potvrđujete da ste saglasni i da prihvatate pravila i uslove korišćenja, te se smatra da ste automatski pristali na iste.

Molimo Vaš, pažljivo pročitajte i upoznajte se sa pravilima koja primenjujemo. MI zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene i dopune ovih Uslova korišćenja, ukoliko to smatramo potrebnim. Novonastale izmene, dopune ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupaju na snagu odmah po objavljivanju istih na našim Internet stranicama. Nakon ovih promena, ako i dalje koristite naše Web stranice, znači da ste saglasni s novim Uslovima i pravilima korišćenja. MI u tom slučaju nećemo snositi odgovornost za moguće posledice proizašle iz ovih promena. S toga Vaš molimo da  proveravate sadržaj stranice \“Politika privatnosti\“ kako bi bili informisani o svim promenama.

U slučaju da niste saglasni sa Uslovima i pravilima korišćenja, nemojte koristiti naš Web sajt.

Odricanje od odgovornosti

MI ne možemo biti odgovorno za materijalnu štetu povezanu sa korišćenjem naših Web stranica. Korisnik  se obavezuje da će prilikom pristupanja koristiti noviju opremu koja ne sadrži viruse i sa najnovijom generacijom pregledača. 

MI osiguravamo kontinuitet funkcionisanja našeg Web sajta 24 h dnevno, svakog dana u godini. Ipak, MI zadržavamo pravo da prekinemo uslugu hostinga na odredjeni vremenski period, u svrhu održavanja i poboljšanja Web stranice.

MI ne snosimo odgovornost u slučaju kvara na Internet mreži, telefonskim linijama, računarskoj i telefonskoj opremi, posebno povezanim sa mrežnim zagušenjima koji otežavaju pristup serveru.

Intelektualno vlasništvo, poruke korisnika

Zahvaljujemo se na Vašim komentarima, predlozima, idejama, napomenama. Dajemo Vam na znjanje, a vi ovim to prihvatate da ukoliko nam pošaljete kreativne ideje i predloge, te informacije će se smatrati našom svojinom. Sve informacije koje nam pošaljete, a nisu definisane i određene u politici privatnosti (podaci o ličnosti) posmatraćemo i postupati sa njima kao sa informacijama koje nisu poverljive prirode. Vi prihvatate da prenosite na nas informacije, MI imamo pravo da ih koristimo bez naknade licu koje je dostavilo informaciju.

Koristeći Web sajt Vi odgovarate za svoje saopštenja i za posledice koje iz njih proizilaze. Nemojte nam dostavljati: materijal na kome postoje autorska prava, osim ako ih vi imate ili imate dozvolu vlasnika autorskog prava, materijal kojim se povređuju prava intelektualne svojine drugih lica, prava na privatnost, materijal u svrhu zlostavljanja i zloupotrebe, podstrekivanja mržnje, klevete, da šaljete seksualno implicitan sadržaj, reklame i poruke sa poslovnim zahtevima, piramidalnim šemama, da se lažno predstavljate kao drugo lice. Zadržavamo pravo, da ovakve poruke brišemo, bez prethodne najave.

Obaveštenje o incidentu – Kršenje bezbednosti

Nijedan način prenosa informacija preko Interneta i nijedan način skladištenja informacija nije 100% siguran.  Uz sve preduzete aktivnosti i napore, ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost. U slučaju, da saznamo za kršenje bezbednosti, u skladu sa našim zakonskim obavezama, obavestićemo ugrožene korisnike, kako bi mogli preduzeti odgovarajuće mere.

Nijedna lična informacija korisnika-člana se ne objavljuje, razmenjuje, prenosi, prodaje trećim licima, bez znanja korisnika-člana.

Sajt sadrži link veze do drugih sajtova za koje MI nemamo mogućnost da proveravamo sadržaj i s toga ne snosimo odgovornost za sadržinu Web stranica izvan svog Web sajta.

Fotografije

Fotografije koje se nalaze na Web sajtu su ilustrativne prirode. 

Oglašavanje

MI nismo odgovorni ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na našem Web sajtu, jer se radi o poslovnom odnosu između posetioca sajta i oglašivača. U ovom momentu mi na svom sajtu ne podržavamo oglašavanje.